Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 14eg Hydref, 2021 2.00 pm, Cabinet

Lleoliad:   Remote

Cyswllt:    Jo Watkins
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Huw Thomas Arweinydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Sarah Merry Dirprwy Arweinydd & Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Peter Bradbury Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Susan Elsmore Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Russell Goodway Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Graham Hinchey Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Michael Michael Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Lynda Thorne Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Chris Weaver Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Caro Wild Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth Aelod Pwyllgor Yn bresennol