Pori cyfarfodydd

Cyfansoddiad Cyngor Caerdydd

Mae’r dudalen hon yn rhestru’r cyfarfodydd ar gyfer Cyfansoddiad Cyngor Caerdydd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Cyfansoddiad Cyngor Caerdydd

Mae’r Cyfansoddiad yn nodi sut mae’r Cyngor yn gweithredu, sut y gwneir penderfyniadau a'r gweithdrefnau a ddilynir.  Mae rhai o’r prosesau hyn yn ofynnol o dan y gyfraith, ac mae rhai eraill yn fater i’r Cyngor eu dewis. Daeth y Cyfansoddiad yn weithredol ar 30 Mai 2002 ac fe’i hadolygir a’i addasu o dro i dro gan y Cyngor, fel bo angen. Mae’n bosibl y bydd oedi wrth ddiweddaru’r fersiwn sydd ar y we ond gall staff y Gwasanaethau Cyfreithiol roi gwybod i chi p’un ai'r fersiwn ddiweddaraf o unrhyw ran yw’r un sydd ar ddangos ar y wefan. 

 

Rhennir y Cyfansoddiad yn 15 Erthygl sy’n rhestru’r rheolau sylfaenol sy’n llywodraethu busnes y Cyngor. Darperir gweithdrefnau a chodau ymarfer manylach mewn rheolau a phrotocolau ar wahân ar ddiwedd y ddogfen. 

 

D Marles, Swyddog Monitro Dros Dro sy'n gyfrifol am gadw copi meistr o’r Cyfansoddiad a’i ddiweddaru fel bo angen. 

 

Am gyngor yn y lle cyntaf ac i wneud ymholiadau am y Cyfansoddiad, e-bostiwch gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk