Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer ref: 97111/10/201824/10/20180
Cofnodion y cyfarfod Cabinet arall a gynhaliwyd ar 20 Medi 2018 ref: 96611/10/201811/10/2018Nid i'w alw i mewn
Goblygiadau Posibl Brexit Heb Fargen ref: 96711/10/201824/10/20180
Model Cyflawni Newydd ar gyfer Help a Chymorth i Deuluoedd yng Nghaerdydd ref: 96811/10/201824/10/20180
Adroddiad Llesiant Statudol Cyngor Caerdydd ref: 97011/10/201811/10/2018Nid i'w alw i mewn
Adroddiad Cwynion Blynyddol Cyngor Caerdydd 2017-18 ref: 96911/10/201811/10/2018Nid i'w alw i mewn