Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Derbyn adroddiad Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc â'r teitl 'Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir'. ref: 91405/07/201805/07/2018Nid i'w alw i mewn
Derbyn adroddiad Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad â'r teitl 'Arweinyddiaeth Cwsmeriaid' ref: 91305/07/201805/07/2018Nid i'w alw i mewn
Cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2018 ref: 91205/07/201805/07/2018Nid i'w alw i mewn
Alldro 2017/18 ref: 91805/07/201818/07/20180
Cynigion Trefniadau Ysgol: Gwella darpariaeth arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol 2018-19 ref: 91505/07/201818/07/20180
Adroddia dperfformio Chwarter 4 2017-18 ref: 91705/07/201805/07/2018Nid i'w alw i mewn
Gwasanaethau Cludiant Corfforaethol ref: 91905/07/201818/07/20180
Strategaeth y Gweithlu 2018-2021 ref: 91605/07/201818/07/20180