Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Darpariaeth gofal plant dechrau'n deg -dyfarnu contractau. ref: 105306/02/201923/02/20190
Dyfarnu contract mewn perthynas â'r tendr ar gyfer ail-gomisiynu Gwasanaethau Llety a Chymorth i Bobl Ifanc ref: 105412/02/201923/02/20190
Traffordd Feicio Arfaethedig ar Senghennydd Road - Trefniadau am gaffael prif gontractwr ref: 105508/02/201923/02/20190