Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Fframwaith ar gyfer Galluogi a Hwyluso Cyflenwi Addasiadau ar gyfer Bobl Anabl ref: 100723/11/201812/12/20180
Cynigion Ymgynghori i sefydlu Ffederasiwn i Ysgol Bro Eirwg ac Ysgol Pen y Pil ref: 100923/11/201812/12/20180
Rhandiroedd Cynnig Cynyddu Pris Rhent Rhandiroedd 2019/20 ref: 101028/11/201812/12/20180
Caffael Offer Trwm i Reoli Gwastraff ref: 100829/11/201812/12/20180