Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Minutes of the Cabinet meeting held on 21 March 2019 ref: 109618/04/201918/04/2019Nid i'w alw i mewn
Darpariaeth ysgol newydd i wasanaethu ardaloedd Creigiau/Sain Ffagan Radur/ Pentre-poeth a'r Tyllgoed ref: 109918/04/201902/05/20190
Ymateb i adroddiad Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc a Chymuneda ac Oedolion o'r enw Atal Pobl Ifanc rhag Ymgymryd â Delio Cyffuriau ref: 110018/04/201902/05/20190
Ymateb i Adroddiad Craffu ar Economi a Diwylliant o'r enw 'Gweithdai'r Cyngor a Safleoedd Arloesi' ref: 110118/04/201902/05/20190
Music Ecosystem Study ref: 109718/04/201902/05/20190
Economic Strategy ref: 110218/04/201902/05/20190
Meysydd Canmlwyddiant ref: 109818/04/201902/05/20190