Cynghorydd Russell Goodway

Profile image for Cynghorydd Russell Goodway

Teitl: Yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Trelái

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872631

E-bost:  r.v.goodway@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07962 251439

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Russell Goodway fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/1995 - 06/05/1999
  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau