Cynghorydd Russell Goodway

Profile image for Cynghorydd Russell Goodway

Teitl: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Trelái

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512 - 514, Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872631

E-bost:  r.v.goodway@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07962 251439

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Russell Goodway fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/1995 - 06/05/1999
  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Buddsoddi a Datblygu Portffolio

 

  Projectau Datblygu Dinas Mawr

  Projectau Adfywio Strategol

  Datblygu Economaidd

  Portffolio Eiddo Buddsoddi

  Twristiaeth

  Marchnata a Hyrwyddo

  Rheoli Canol y Ddinas

  Rheoli Eiddo ac Asedau Gweithredol

 Rheoli Cyfleusterau

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

 

Etholiadau