Cynghorydd Lynda Thorne

Profile image for Cynghorydd Lynda Thorne

Teitl: Yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Grangetown

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob dydd Sadwrn yn Hyb Grangetown o 10.30 am -12 canol dydd.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872479

E-bost:  Lynda.Thorne@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07811 246980

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lynda Thorne fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/1995 - 06/05/1999
  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Tai a Chymdogaethau Portffolio

 

  Tai

  Digartrefedd

  Tai’r Sector Preifat

  Rhentu Doeth Cymru

  Diwygio Lles / Gwasanaethau i Mewn i Waith

  Cefnogi Pobl

  Cyngor a Budd-daliadau

  Adfywio Lleol

  Hybiau a Llyfrgelloedd

  Partneriaeth Tai

 Partneriaethau Cymdogaeth

  Pontio Cymunedau yn Gyntaf

  Diogelwch Cymunedol

  Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

  Cydlyniad Cymunedol a Thaclo Eithafiaeth

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

Etholiadau