Cynghorydd Peter Bradbury

Profile image for Cynghorydd Peter Bradbury

Teitl: Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Caerau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

2il Hydref 2021 (ES)
16eg Hydref 2021 (PB)
6ed Tachwedd 2021 (ES)
20fed Tachwedd 2021 (PB)
4ydd Rhagfyr 2021 (PB)
18fed Rhagfyr 2022 (ES)
8fed Ionawr 2022 (PB)
22ain Ionawr 2022 (ES)
5ed Chwefror 2022 (PB)
19eg Chwefror 2022 (ES)
5ed Mawrth 2022 (PB)
19eg Mawrth 2022 (ES)

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cabinet Office
Ystafell 512, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872501

E-bost:  Peter.Bradbury@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07973 179577

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Peter Bradbury fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Diwylliant a Hamdden Portffolio

 

  Hamdden

  Gwasanaethau Chwarae

  Parciau a Mannau Gwyrdd

  Digwyddiadau

  Awdurdod yr Harbwr

  Projectau Treftadaeth

  Cyfleusterau a Lleoliadau Diwylliannol

  Datblygu Diwylliannol a’r Celfyddydau

  Datblygu Chwaraeon

  Canolfan Addysg Awyr Agored (Storey Arms)

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

Etholiadau