Cynghorydd Peter Bradbury

Profile image for Cynghorydd Peter Bradbury

Teitl: Yr Aelod Cabinet Drechu Tlodi, Cydraddoldeb ac Iechyd y Cyhoedd (Trechu Tlodi a Chefnogi Pobl Ifanc) (Rhannu Swydd Aelod Cabinet)

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Caerau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

10.00 - 11.30 Hyb Trelái a Chaerau.

2 Mawrth (PB)
16 Mawrth (ES)
6 Ebrill (PB)
20 Ebrill (ES)
4 Mai (PB)
18 Mai (ES)
1 Mehefin (PB)
15 Mehefin (ES)
6 Gorffennaf (PB)
20 Gorffennaf (ES)

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872501

E-bost:  Peter.Bradbury@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07973 179577

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Peter Bradbury fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau