Cynghorydd Peter Bradbury

Profile image for Cynghorydd Peter Bradbury

Teitl: Cabinet Datblygu Cymunedol Aelod, Cyd-Gweithwyr a Menter Gymdeithasol

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Caerau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Hyb Cymunedol Trelái a Chaerau rhwng 10.00 a 11.30 am ar y dyddiadau canlynol:

2019
7fed Medi 2019 (PB)
21ain Medi 2019 (ES)
5ed Hydref 2019 (PB)
19 Hydref 2019 (ES)
2il Tachwedd 2019 (PB)
16eg Tachwedd 2019 (ES)
7fed Rhagfyr 2019 (PB)
21ain Rhagfyr 2019 (ES)

2020
4ydd Ionawr 2020 (PB)
18 Ionawr 2020 (ES)
1af Chwefror 2020 (PB)
15fed Chwefror 2020 (ES)
7fed Mawrth 2020 (PB)
21ain Mawrth 2020 (ES)
4ydd Ebrill 2020 (PB)
18fed Ebrill 2020 (ES)
2il mai 2020 (PB)
16eg Mai 2020 (ES)
6ed Mehefin 2020 (PB)
20fed Mehefin 2020 (ES)
4ydd Gorffennaf 2020 (PB)
18fed Gorffennaf 2020 (ES)

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cabinet Office
Ystafell 512, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872501

E-bost:  Peter.Bradbury@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07973 179577

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Peter Bradbury fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Diwylliant a Hamdden Portffolio

 

  Hamdden

  GwasanaethauChwarae

  Parciau a Mannau Gwyrdd

  Digwyddiadau

  Awdurdodyr Harbwr

  ProjectauTreftadaeth

  Cyfleusterau a Lleoliadau Diwylliannol

  DatblyguDiwylliannol a’r Celfyddydau

  DatblyguChwaraeon

  CanolfanAddysg Awyr Agored (Storey Arms)

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

Etholiadau