Cynghorydd Peter Bradbury

Profile image for Cynghorydd Peter Bradbury

Teitl: Cabinet Datblygu Cymunedol Aelod, Cyd-Gweithwyr a Menter Gymdeithasol

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Caerau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cabinet Office
Ystafell 512, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872501

E-bost:  Peter.Bradbury@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07973 179577

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Peter Bradbury fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Diwylliant a Hamdden Portffolio

 

  Hamdden

  Gwasanaethau Chwarae

  Parciau a Mannau Gwyrdd

  Digwyddiadau

  Awdurdod yr Harbwr

  Projectau Treftadaeth

  Cyfleusterau a Lleoliadau Diwylliannol

  Datblygu Diwylliannol a’r Celfyddydau

  Datblygu Chwaraeon

  Canolfan Addysg Awyr Agored (Storey Arms)

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

Etholiadau