Cynghorydd Susan Elsmore

Profile image for Cynghorydd Susan Elsmore

Teitl: Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Treganna

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Hyb Cymunedol Trelái a Chaerau rhwng 10.00 a 11.30 am ar y dyddiadau canlynol:

2019
7fed Medi 2019 (PB)
21ain Medi 2019 (ES)
5ed Hydref 2019 (PB)
19 Hydref 2019 (ES)
2il Tachwedd 2019 (PB)
16eg Tachwedd 2019 (ES)
7fed Rhagfyr 2019 (PB)
21ain Rhagfyr 2019 (ES)

2020
4ydd Ionawr 2020 (PB)
18 Ionawr 2020 (ES)
1af Chwefror 2020 (PB)
15fed Chwefror 2020 (ES)
7fed Mawrth 2020 (PB)
21ain Mawrth 2020 (ES)
4ydd Ebrill 2020 (PB)
18fed Ebrill 2020 (ES)
2il mai 2020 (PB)
16eg Mai 2020 (ES)
6ed Mehefin 2020 (PB)
20fed Mehefin 2020 (ES)
4ydd Gorffennaf 2020 (PB)
18fed Gorffennaf 2020 (ES)

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512 - 514, Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 871741

E-bost:  susan.elsmore@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Susan Elsmore fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 20/02/2014 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Gofal Cymdeithasol, lechyd a Lles Portffolio

 

  Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  Gofal Cymdeithasol i Oedolion

  Diogelu Oedolion

  Gwasanaethau Iechyd Meddwl

  Anableddau Dysgu

  Gwasanaethau Byw’n Annibynnol

  Cam-drin Domestig

  Gwasanaethau Lloches a Ffoaduriaid

  Mcathwasiaeth Fodern

  Eiriolaeth Iechyd y Cyhoedd

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

Etholiadau