Cynghorydd Susan Elsmore

Profile image for Cynghorydd Susan Elsmore

Teitl: Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Treganna

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512 - 514, Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 871741

E-bost:  susan.elsmore@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Susan Elsmore fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 20/02/2014 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Gofal Cymdeithasol, lechyd a Lles Portffolio

 

  Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  Gofal Cymdeithasol i Oedolion

  Diogelu Oedolion

  Gwasanaethau Iechyd Meddwl

  Anableddau Dysgu

  Gwasanaethau Byw’n Annibynnol

  Cam-drin Domestig

  Gwasanaethau Lloches a Ffoaduriaid

  Mcathwasiaeth Fodern

  Eiriolaeth Iechyd y Cyhoedd

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

Etholiadau