Cynghorydd Sarah Merry

Profile image for Cynghorydd Sarah Merry

Teitl: Dirprwy Arweinydd, Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Cathays

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd bob dydd Sadwrn yn Llyfrgell Cathays rhwng 11.00 am a 12 hanner dydd, ddydd Sadwrn cyntaf pob mis yng Nghanolfan Gymunedol Cathays, teras Cathays rhwng 11.00 am a 12 hanner dydd a bob ail ddydd Mawrth o'r mis yn y llyfrgell ganolog, Canol Dinas rhwng 5.00 pm a 6.00 pm.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa’r Cabinet
Neuadd Y Sir
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872501

E-bost:  Sarah.Merry@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975583

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Sarah Merry fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau Portffolio

 

  Gwella Ysgolion

  Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion

  Llesiant a Chynhwysiant Addysg

  Gwasanaethau Cymorth Ysgolion a Llywodraethwyr

  Arlwyo a Glanhau Ysgolion

  Trafnidiaeth Ysgol

  Addysg Feithrin a Safonau

  Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant

  Dysgu a Sgiliau Oedolion 

  Gwasanaethau Ieuenctid

  Ymgysylltiad Ieuenctid (gan gynnwys Cyngor Ieuenctid Caerdydd)

  Rhaglen Partneriaid Hawliau Plant UNICEF

  Ymrwymiad Caerdydd

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

Adroddiad Blynyddol

Etholiadau