Cynghorydd Sarah Merry

Profile image for Cynghorydd Sarah Merry

Teitl: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Cathays

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: