Manylion Pwyllgor

Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

Cylch gwaith

Pwrpas y Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol:

 

(a)

Cynghori'r Cyngor ar benodiadau a symud y Llywodraethwyr lleoedd hynny a ddyrannwyd i'r Awdurdod Lleol;

 

 

(b)

Ystyried a gwneud penderfyniadau sy'n ymwneud â recriwtio, hyfforddi a fetio Llywodraethwyr posibl ac unrhyw faterion eraill a allai gael eu cyfeirio at y Panel gan y Cabinet ar gyfer y Pwyllgor Cyfansoddiad; ac

 

 

(c)

Bydd yn ofynnol i bob Aelod o'r Pwyllgor i ymgymryd â hyfforddiant perthnasol er mwyn eu galluogi i gyflawni eu dyletswyddau yn briodol.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Mandy Farnham.

Ffôn: 02920 872618

E-bost: mandy.farnham@caerdydd.gov.uk