Cynghorydd Ali Ahmed

Profile image for Cynghorydd Ali Ahmed

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Cathays

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Cynhelir cymorthfeydd bob dydd Sadwrn yn Llyfrgell Cathays rhwng 11.00 am a 12 hanner dydd, ddydd Sadwrn cyntaf pob mis yng Nghanolfan Gymunedol Cathays, teras Cathays rhwng 11.00 am a 12 hanner dydd a bob ail ddydd Mawrth o'r mis yn y llyfrgell ganolog, Canol Dinas rhwng 5.00 pm a 6.00 pm.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Ali.Ahmed@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07968 165138

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ali Ahmed fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau