Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 19eg Tachwedd, 2018 5.00 pm - Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

6c Swyddi Gwag Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol yn y Dyfodol


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm - Cyngor

13. Cynigion Cyllid 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Llun, 18fed Mawrth, 2019 5.00 pm - Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

6a Swyddi Gwag Llywodraethwyr Awdurdod Lleol Presennol


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

22. Cynnig 2


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 5.00 pm - Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

6a Swyddi Gwag Presennol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol