Cynghorydd Norma Mackie

Profile image for Cynghorydd Norma Mackie

Teitl: Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol (Oedolion) (Rhannu Swydd Aelod Cabinet)

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Cathays

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob dydd Sadwrn 11am -12 canol dydd yn Llyfrgell Cathays

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872479

E-bost:  Norma.Mackie@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975605

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Norma Mackie fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau