Cynghorydd Chris Weaver

Profile image for Cynghorydd Chris Weaver

Teitl: Yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio ac Ymgynghoriad

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Cathays

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872631

E-bost:  Christopher.Weaver@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07811 247016

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Weaver fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad Portffolio

 

  Cyllid a Strategaeth Cyllid

  Rheoli Perfformiad a Chyflawniad

  Comisiynu a Chaffael

  Rheoli Risg a Chynllunio

  Llywodraethu Gwybodaeth a Data

  Diogelu Corfforaethol

  Iechyd a Diogelwch

  Adnoddau Dynol

  Cysylltiadau Diwydiannol

  Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

  Technoleg a Strategaeth Ddigidol

  Masnacheiddio a Modelau Cyflawni Eraill

  Gwasanaethau Cwsmeriaid

  Ymgysylltu ac Ymgynghori Democrataidd

  Gwrth-dwyll

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

Adroddiad Blynyddol

Etholiadau