Cynghorydd Chris Weaver

Profile image for Cynghorydd Chris Weaver

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Cathays

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872631

E-bost:  Christopher.Weaver@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07811 247016

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Chris Weaver fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau