Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Chris Weaver

Ystadegau mynychu Cynghorydd Chris Weaver
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Chris Weaver
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
17/06/2021, 14:00 Cabinet ,17/06/2021, 14:00 Yn bresennol
15/07/2021, 14:00 Cabinet ,15/07/2021, 14:00 Yn bresennol
23/09/2021, 14:00 Cabinet ,23/09/2021, 14:00 Yn bresennol
14/10/2021, 14:00 Cabinet ,14/10/2021, 14:00 Yn bresennol
18/11/2021, 14:00 Cabinet ,18/11/2021, 14:00 Disgwyliedig
02/12/2021, 11:30 Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd ,02/12/2021, 11:30 Disgwyliedig
24/06/2021, 16:30 Cyngor ,24/06/2021, 16:30 Yn bresennol
22/07/2021, 16:30 Cyngor ,22/07/2021, 16:30 Yn bresennol
30/09/2021, 16:30 Cyngor ,30/09/2021, 16:30 Yn bresennol
21/10/2021, 16:30 Cyngor ,21/10/2021, 16:30 Yn bresennol
25/11/2021, 16:30 Cyngor ,25/11/2021, 16:30 Yn bresennol
12/07/2021, 17:00 Pwyllgor Pensiynau ,12/07/2021, 17:00 Yn bresennol
02/11/2021, 17:00 Pwyllgor Pensiynau ,02/11/2021, 17:00 Yn bresennol
23/11/2021, 16:00 Pwyllgor Pensiynau ,23/11/2021, 16:00 Disgwyliedig
29/11/2021, 17:00 Pwyllgor Pensiynau ,29/11/2021, 17:00 Yn bresennol