Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 14eg Tachwedd, 2018 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad

6. Perfformiad Chwarter 2 2018/19


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 12fed Rhagfyr, 2018 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad

5. Cynigion Cyllideb 2019/20 ar gyfer Ymgynghoriad


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 16eg Ionawr, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad

4. Cynllun Corfforaethol 2019-22


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm - Cyngor

12. Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd 2019-22


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm - Cyngor

13. Cynigion Cyllid 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 10fed Gorffennaf, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad

5. Adroddiad Llesiant Blynyddol 2018-19


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

9. Adroddiad Lles Statudol Cyngor Caerdydd 2018-19


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020