Manylion Pwyllgor

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg

Cylch gwaith

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg

 

Caiff Archifau Morgannwg ei weinyddu gan Gydbwyllgor Archifau Morgannwg (CBAM), Pwyllgor o Gynghorwyr ac aelodau cyfetholedig sy’n cwrdd bedair gwaith y flwyddyn.  Cylch gwaith y pwyllgor yw datblygu a chynnal gwasanaeth archifau ar y cyd ar gyfer y chwech awdurdod lleol sef Pen-y-bont, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Caiff y nifer yr aelodau etholedig a ddyrennir i wasanaethu ar gyfer pob awdurdod lleol ei benderfynu ar sail pro-rata yn ôl y boblogaeth.

Pen-y-bont – 2 Aelod 

Caerffili – 2 Aelod 

Caerdydd – 5 Aelod       

Merthyr Tudful – 1 Aelod

Rhondda Cynon Taf – 4 Aelod 

Bro Morgannwg – 2 Aelod

 

Gall hyd at 6 pherson â diddordeb mewn archifau a chofnodion gael eu cyfethol gan y Pwyllgor am gyfnod o ddim mwy na 4 blynedd.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Andrea Redmond.

Ffôn: 02920 872434

E-bost: a.redmond@caerdydd.co.uk