Cynghorydd Adrian Robson

Profile image for Cynghorydd Adrian Robson

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Rhiwbeina

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa
Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  ARobson@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07973 145116

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Adrian Robson fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau