Cynghorydd Oliver Owen

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Rhiwbeina

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Sadwrn 29 Mehefin 10 am - 12 hanner dydd yng Ngwyl Haf Rhiwbeina, Pen y Dre.
Dewch i'n stondin am sgwrs.

Dydd Mercher 24 Gorffennaf 5pm-6pm, yn Nhafarn y Pantmawr, Pantmawr.

Dydd Mercher 11 Medi 5 pm-6pm yn Nhafarn y Pantmawr, Pantmawr.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Oliver.Owen@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07976 440388

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Oliver Owen fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau