Cynghorydd Oliver Owen

Profile image for Cynghorydd Oliver Owen

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Rhiwbeina

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion CymhorthfaGwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Oliver.Owen@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07976 440388

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Oliver Owen fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau