Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhiwbeina

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Rhiwbeina - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jayne Louise Cowan Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 3595 22% Wedi'i ethol
Cynghorwyr Adrian Robson Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 3230 20% Wedi'i ethol
Oliver William Owen Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2565 16% Wedi'i ethol
Cynghorydd Eleanor Sanders Annibynnol 1565 10% Heb ei ethol
Meurig Williams Welsh Labour / Llafur Cymru 1524 9% Heb ei ethol
Clare Frances Jones Welsh Labour / Llafur Cymru 1500 9% Heb ei ethol
Alan Golding Welsh Labour / Llafur Cymru 1159 7% Heb ei ethol
Stephen Edward Lake Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 402 2% Heb ei ethol
Jonathan Land Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 371 2% Heb ei ethol
Philippa Wendy Willmot Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 198 1% Heb ei ethol
Dale Hargrove Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 170 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 16279
Etholaeth 9219
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 5710
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 62%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jayne Louise Cowan 22% Wedi'i ethol
Cynghorwyr Adrian Robson 20% Wedi'i ethol
Oliver William Owen 16% Wedi'i ethol
Cynghorydd Eleanor Sanders 10% Heb ei ethol
Meurig Williams 9% Heb ei ethol
Clare Frances Jones 9% Heb ei ethol
Alan Golding 7% Heb ei ethol
Stephen Edward Lake 2% Heb ei ethol
Jonathan Land 2% Heb ei ethol
Philippa Wendy Willmot 1% Heb ei ethol
Dale Hargrove 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd3
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol1
Cyfanswm a wrthodwyd4