Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg, 3 meetings
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Jayne Cowan 2
Cynghorydd Stephen Cunnah 2
Cynghorydd Jane Henshaw 2
Cynghorydd Keith Jones 1
Cynghorydd Adrian Robson 2