Manylion cyswllt

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg

Cynghorydd Gwyn John (Cadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Malcolm Colbran (Dirprwy Gadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Nicole Burnett

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Jayne Cowan

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020
07970 013332

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Jayne Cowan fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Jayne Cowan fel ffeil CSV

jcowan@cardiff.gov.uk

Cynghorydd Stephen Cunnah

Gwasanaethau Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975604

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Cunnah fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Cunnah fel ffeil CSV

StephenCunnah@caerdydd.gov.uk

Councillor Elaine George

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Jane Henshaw

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

07779 975527

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Jane Henshaw fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Jane Henshaw fel ffeil CSV

Jane.Henshaw@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Alan Higgs

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Jarvie

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Barbara Jones

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Keith Jones

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Jones fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Keith Jones fel ffeil CSV

Keith.Jones@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd Rhys Lewis

(Ni roddir cyfeiriad)

Y Cynghorydd Wendy Lewis

(Ni roddir cyfeiriad)

Cynghorydd Adrian Robson

Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

07973 145116

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Adrian Robson fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Adrian Robson fel ffeil CSV

ARobson@caerdydd.gov.uk

Cynghorydd Charles Smith

(Ni roddir cyfeiriad)

Councillor Roger Turner

(Ni roddir cyfeiriad)

Kate Thomas CVO, JP

(Ni roddir cyfeiriad)