Cynghorydd Michael Michael

Profile image for Cynghorydd Michael Michael

Teitl: Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Trowbridge

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Mawrth cyntaf pob mis
6pm—7pm
Canolfan Gymunedol Trowbridge, 91 Caernarvon Way

Dydd Mercher Cyntaf pob mis
5pm—6pm
Hyb Llaneirwg, Crickhowell Road

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872479

E-bost:  michael.michael@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07891 562352

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Michael Michael fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 10/04/1997 - 06/05/1999
  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

StrydoeddGlân, Ailgylchu a’r Amgylchedd Portffolio

 

  Glanhau Strydoedd

  Gwasanaethau Cymdogaeth

  Rheoli Fflyd

  Rheoli Gwastraff ac Ailgylchu

  Gorfodi Amgylcheddol

  Rheoli Risg Llifogydd

  Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestru

  Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  Polisi Cynaliadwyedd

  Projectau Ynni a Rheoli Carbon

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

Etholiadau