Cynghorydd Huw Thomas

Profile image for Cynghorydd Huw Thomas

Teitl: Arweinydd y Cyngor

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Sblot

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Cyngh Henshaw
Dydd Llun cyntaf y mis, 9am-10am
Hyb Star, Muirton Road

Cyngh Thomas
2il ddydd Mercher y mis, 6pm-7pm
Canolfan Gymunedol Moorland, Moorland Road

Cyngh Stubbs
3ydd dydd Sadwrn y mis, o 10am
Hyb Star, Muirton Road

Dim angen apwyntiad.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa arweinwyr
Ystafell 525
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872500

E-bost:  Leader@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07581 163203

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Huw Thomas fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Arweinydd

 

  Datblygu Polisi Strategol

  Perthnasau Llywodraeth Cymru

  Perthnasau Llywodraeth Leol

  Rhwydweithiau Strategol

  Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

  Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

  Twf Cynhwysol

  Cyfathrebu

  Yr iaith Gymraeg

  Llywodraethu Corfforaethol

  Perthnasau Cymunedol a Thrydydd Sector

  Rheoli Argyfyngau

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

Etholiadau