Cynghorydd Huw Thomas

Profile image for Cynghorydd Huw Thomas

Teitl: Arweinydd y Cyngor

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Sblot

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa arweinwyr
Ystafell 525
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872500

E-bost:  Leader@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07581 163203

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Huw Thomas fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

PortffolioArweinydd

 

  Datblygu Polisi Strategol

  Perthnasau Llywodraeth Cymru

  Perthnasau Llywodraeth Leol

  Rhwydweithiau Strategol

  Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

  Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

  Twf Cynhwysol

  Cyfathrebu

  Yr iaith Gymraeg

  Llywodraethu Corfforaethol

  Perthnasau Cymunedol a Thrydydd Sector

  Rheoli Argyfyngau

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

Etholiadau