Cynghorydd Huw Thomas

Profile image for Cynghorydd Huw Thomas

Teitl: Arweinydd y Cyngor

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Sblot

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa arweinwyr
Ystafell 525
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872500

E-bost:  Leader@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07581 163203

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Huw Thomas fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau