Cynghorydd Ed Stubbs

Profile image for Cynghorydd Ed Stubbs

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Sblot

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Cyngh Henshaw
Dydd Llun cyntaf y mis, 9am-10am
Hyb Star, Muirton Road

Cyngh Thomas
2il ddydd Mercher y mis, 6pm-7pm
Canolfan Gymunedol Moorland, Moorland Road

Cyngh Stubbs
3ydd dydd Sadwrn y mis, o 10am
Hyb Star, Muirton Road

Dim angen apwyntiad.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 2087 2020

E-bost:  Ed.Stubbs@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ed Stubbs fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 05/12/2013 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau