Cynghorydd Ed Stubbs

Profile image for Cynghorydd Ed Stubbs

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Sblot

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Ed.Stubbs@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ed Stubbs fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 05/12/2013 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau