Cynghorydd Jane Henshaw

Profile image for Cynghorydd Jane Henshaw

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Sblot

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Cyngh Henshaw
Dydd Llun cyntaf y mis, 9am-10am
Hyb Star, Muirton Road

Cyngh Thomas
2il ddydd Mercher y mis, 6pm-7pm
Canolfan Gymunedol Moorland, Moorland Road

Cyngh Stubbs
3ydd dydd Sadwrn y mis, o 10am
Hyb Star, Muirton Road

Dim angen apwyntiad.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Jane.Henshaw@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975527

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Jane Henshaw fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau