Cynghorydd Graham Hinchey

Profile image for Cynghorydd Graham Hinchey

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Y Mynydd Bychan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

DYDD SADWRN 6 GORFFENNAF 2024 10.30-1130
Eglwys St Thomas, Heol Pant-bach, Llwynbedw CF14 1UF

DYDD SADWRN 3 AWST 2024 10am – 11am
Y Pafiliwn, Gerddi Llwynbedw, Y Mynydd Bychan CF14 4NX

DYDD SADWRN 7 MEDI 2024 1030-1130
Eglwys St Thomas, Heol Pant-bach, Llwynbedw CF14 1UF

DYDD SADWRN 5 HYDREF 2024 10am – 11am
Y Pafiliwn, Gerddi Llwynbedw, Y Mynydd Bychan CF14 4NX

DYDD SADWRN 2 TACHWEDD 2024 1030-1130
Eglwys St Thomas, Heol Pant-bach, Llwynbedw CF14 1UF

DYDD SADWRN 7 RHAGFYR 2024 10am – 11am
Y Pafiliwn, Gerddi Llwynbedw, Y Mynydd Bychan CF14 4NX

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Graham.Hinchey@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07583 721025

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Graham Hinchey fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/1995 - 06/05/1999
  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 05/02/2029

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau