Cynghorydd Graham Hinchey

Profile image for Cynghorydd Graham Hinchey

Teitl: Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoed

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Y Mynydd Bychan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Mae'r Cynghorydd Graham Hinchey yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd mewn gwahanol leoliadau yn lleol. Wrtho cysylltwch â am fanylion neu i ofyn am ymweliad cartref. Ffoniwch 07583 721025 neu e-bostiwch graham.hinchey@caerdydd.gov.uk.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa’r Cabinet
Room 512, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872420

E-bost:  Graham.Hinchey@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07583 721025

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Graham Hinchey fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/1995 - 06/05/1999
  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Portffolio Plant a Theuluoedd

 

  Gwasanaethau Cymdeithasol I Blant

  Diogelu Plant

  Datblygiad y Blynyddoedd Cynnar

  Canolfan Adnoddau’r Glasoed

  Dechrau’n Deg

  Hyb Diogelu Amlasiantaethol

  Strategaeth Gofal Plant

  Teuluoedd yn Gyntaf

  Cyfiawnder Ieuenctid

  Parthau Plant

  Rhianta Corfforaethol

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

 

Etholiadau