Cynghorydd Julie Sangani

Profile image for Cynghorydd Julie Sangani

Teitl: Yr Aelod Cabinet dros Drechu Tlodi, Cydraddoldeb ac Iechyd y Cyhoedd (Iechyd y Cyhoedd a Chydraddoldeb) (Rhannu Swydd Aelod Cabinet)

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Y Mynydd Bychan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

DYDD SADWRN 6 EBRILL 2024 10am – 11am
Y Pafiliwn, Gerddi Llwynbedw, Mynydd Bychan CF14 4NX

DYDD SADWN 11 MAI 2024 10.30-11.30
Eglwys St Thomas, Heol Pant-bach, Llwynbedw CF14 1UF

DYDD SADWRN 1 MEHEFIN 2024 10am – 11am
Y Pafiliwn, Gerddi Llwynbedw, Mynydd Bychan CF14 4NX

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aeloday
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 2087 2631

E-bost:  Julie.Sangani@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07866 820977

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Julie Sangani fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 11/11/2021 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau