Cynghorydd Caro Wild

Profile image for Cynghorydd Caro Wild

Teitl: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Glan-yr-Afon

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob Dydd Gwener (heblaw mis Awst)
4pm
Neuadd Gymunedol Treganna, Leckwith Road

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512 Neuaff y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872631

E-bost:  caro.wild@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07801 194591

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Caro Wild fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

  • CabinetAelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth
  • Cyngor

Tymhorau swydd

  • 07/10/2015 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth Portffolio

 

  Polisi Cynllunio Strategol

  Creu Lleoedd

  Polisi Trafnidiaeth Strategol

  Dylunio Seilwaith

  Cynnal a Chadw Priffyrdd

  Rheoli Rhwydwaith a Pharcio

  Teithio Llesol (Strategaethau Beicio a Cherdded)

  Diogelwch ar y Ffyrdd

 

Derbyn Swydd

Gwneud Caerdydd ar gyfer Cynghorwyr

Adroddiad Blynyddol

Etholiadau