Cynghorydd Caro Wild

Profile image for Cynghorydd Caro Wild

Teitl: Yr Aelod dros Newid yn yr Hinsawdd

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Glan-yr-Afon

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  caro.wild@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07801 194591

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Caro Wild fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 07/10/2015 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau