Cynghorydd Kanaya Singh

Profile image for Cynghorydd Kanaya Singh

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Glan-yr-Afon

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwansanaethau i Aeldau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Kanaya.Singh@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07976 440516

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Kanaya Singh fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau