Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 2ail Ebrill, 2020 2.00 pm, Cabinet, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Neuadd y Sir

Cyswllt:    Jo Watkins
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Huw Thomas Arweinydd Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Sarah Merry Dirprwy Arweinydd & Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Peter Bradbury Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Susan Elsmore Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Russell Goodway Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Graham Hinchey Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Michael Michael Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Lynda Thorne Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Chris Weaver Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Caro Wild Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth Aelod Pwyllgor Disgwyliedig