Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2019 10.30 am, Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Dilwar Ali Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Timothy Davies Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Susan Goddard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd John Lancaster Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Adrian Robson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Simmons Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ashley Wood Aelod Pwyllgor Yn bresennol