Cynghorydd Elaine Simmons

Profile image for Cynghorydd Elaine Simmons

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Caerau

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Elaine.Simmons@cardiff.gov.uk

Ffôn symudol busnes:  07757 082410

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Elaine Simmons fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau