Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Elaine Simmons

Ystadegau mynychu Cynghorydd Elaine Simmons
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   38%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   40% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   62%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Elaine Simmons
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
30/09/2021, 16:30 Cyngor ,30/09/2021, 16:30 Yn bresennol
21/10/2021, 16:30 Cyngor ,21/10/2021, 16:30 Yn bresennol
25/11/2021, 16:30 Cyngor ,25/11/2021, 16:30 Yn bresennol
27/01/2022, 16:30 Cyngor ,27/01/2022, 16:30 Disgwyliedig
28/09/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/09/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
19/10/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,19/10/2021, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/11/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,23/11/2021, 14:00 Absennol
07/12/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,07/12/2021, 14:00 Absennol
25/01/2022, 16:30 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,25/01/2022, 16:30 Absennol