Cynghorydd Bob Derbyshire

Profile image for Cynghorydd Bob Derbyshire

Teitl: Aelod Cabinet yr Amgylchedd

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Tredelerch

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Iau trydydd o bob mis (heblaw mis Mawrth ac Awst). 18:00-7:00 yn Hub Partneriaeth Tredelerch , Heol Llansteffan

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Bob.Derbyshire@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07805 788852

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Bob Derbyshire fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau