Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tredelerch

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2022 - Dydd Iau, 5ed Mai, 2022

Tredelerch - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Bob Derbyshire Welsh Labour / Llafur Cymru 1105 28% Wedi'i ethol
Jackie Parry Welsh Labour / Llafur Cymru 1080 27% Wedi'i ethol
Gareth Llewellyn Lloyd Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 671 17% Heb ei ethol
Rhydian Thomas Payne Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 608 15% Heb ei ethol
David Fitzpatrick Plaid Cymru, Green Party, Common Ground / Plaid Cymru, Plaid Werdd, Tir Cyffredin 213 5% Heb ei ethol
Asghar Ali Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 161 4% Heb ei ethol
Roy Colley Propel 65 2% Heb ei ethol
Rhys Hywel Davies Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition 53 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 3956
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 2079
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Bob Derbyshire 28% Wedi'i ethol
Jackie Parry 27% Wedi'i ethol
Gareth Llewellyn Lloyd 17% Heb ei ethol
Rhydian Thomas Payne 15% Heb ei ethol
David Fitzpatrick 5% Heb ei ethol
Asghar Ali 4% Heb ei ethol
Roy Colley 2% Heb ei ethol
Rhys Hywel Davies 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Rejected2
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol4
Want of Official Mark2
Cyfanswm a wrthodwyd8