Cynghorydd Jacqueline Parry

Profile image for Cynghorydd Jacqueline Parry

Teitl: Deputy Lord Mayor

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Tredelerch

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Dydd Llun cyntaf bob mis. 10:30-11:30 ar Hub Partneriaeth Tredelerch , Heol Llansteffan .

Y Cynghorydd Parry ar gael i ymweld â thrigolion ar gais.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920872020

E-bost:  JackieParry@cardiff.gov.uk

Ffôn Symudol:  07815 001625

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Jacqueline Parry fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau