Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Minutes of the Cabinet Meetings held on 16 July 2020 and 17 September 2020 ref: 137515/10/202015/10/2020Nid i'w alw i mewn
Caerdydd Un Blaned - Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd. ref: 137615/10/202028/10/2020Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Cynnydd Rhentu Doeth Cymru a Pharatoi ar gyfer Gweithgareddau Adnewyddu ref: 138015/10/202028/10/2020Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Ôl-osod Tai - Cymhwysedd Hyblyg yr Awdurdod Lleol ar gyfer ECO ref: 137715/10/202028/10/2020Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Sicrhau Cynaliadwyedd a Hyfywedd Gwasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd Cyfyngedig yn y Dyfodol ref: 137915/10/202015/10/2020Nid i'w alw i mewn
Trefniadau Uwch Reolwyr - Diweddariad ref: 137815/10/202028/10/2020Y cais i alw i mewn wedi dod i ben