Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Llety modiwlaidd Ysgol Uwchradd Cathays ar gyfer Medi 2024 ref: 214823/05/202406/06/20240
Ymestyn Fframwaith Adeiladu Cydweithredol De-ddwyrain a Chanolbarth Cymru (SEWSCAP3) presennol: ref: 214723/05/202406/06/20240
Estyniad Llanisien Fach ar gyfer Canolfan Adnoddau Arbenigol ref: 214522/05/202406/06/20240
Cymeradwyaeth i Ddewis Contractwr Mewn Perthynas â Chontract Gwaith Cyfalaf ar gyfer Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (CTLG) Ynys Echni: Prosiect Cerdded Drwy Amser ref: 214420/05/202406/06/20240
Cyfradd Cynorthwyydd Personol a Chyfradd Micro-fenter Taliadau Uniongyrchol ar gyfer 2024/25 ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a Gwasanaethau Plant ref: 213416/05/202430/05/20240
Cytundeb Cydweithredu Gwasanaeth Cyfieithu Cymru ref: 213308/05/202424/05/2024Y cais i alw i mewn wedi dod i ben