Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl?n â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen penderfyniadau swyddogion ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Gallwch hefyd edrych ar grynoadau o’n penderfyniadau.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn, Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau a Gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Effeithiol O Eitemau a alwyd i mewn
Tendr ar gyfer Dylunio, Cyflenwi, Gosod a Cynnal a Chadw Offer a Seilwaith ar gyfer rheoli a chadw trefn ar Draffig a Gwasanaethau Perthynnol. ref: 125604/02/202018/02/20200
Gwaredu Rhodfa Fanwerthu Bishopston Road (rhifau 121,123,125,127,129 a 131), Caerau, Caerdydd, CFS SDX ref: 125505/02/202018/02/20200
Ymyrraeth yn Ysgol Gynradd Gatholig Sain Pedr ref: 125431/01/202031/01/2020Nid i'w alw i mewn
Modern.Gov ref: 125323/01/202018/02/20200