Rhestr o gyrff allanol

Mae nifer o sefydliadau sy’n annibynnol ar y cyngor, ond sy’n effeithio ar ei wasanaethau.

Er mwyn i’r cyngor allu cynnal partneriaethau effeithiol â nifer o’r sefydliadau hyn, mae cynrychiolwyr o’r cyngor, cynghorwyr etholedig fel arfer, ar yr amryw bwyllgorau a fforymau y maent yn gyfrifol amdanynt..

I ddod o hyd i fanylion cyswllt cynrychiolydd y cyngor ar gorff allanol penodol cliciwch y ddolen berthnasol.