Cynghorydd Ashley Wood

Profile image for Cynghorydd Ashley Wood

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Gabalfa

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286 Neuadd y sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Ashley.Wood@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975439

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ashley Wood fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau