Cynghorydd Ashley Wood

Plaid: Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol

Ward: Gabalfa

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: