Cynghorydd Ashley Wood

Profile image for Cynghorydd Ashley Wood

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Gabalfa

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: