Cynghorydd Rhys Taylor

Profile image for Cynghorydd Rhys Taylor

Teitl: Arweinydd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Gabalfa

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

I drefnu apwyntiad neu ymweliad â'tŷ, anfonwch e-bost at graham.thomas@caerdydd.gov.uk neu ffonwich y Cynghorydd Thomas on 07805 850812.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Rhys.Taylor@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975407

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhys Taylor fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau