Cynghorydd Rhys Taylor

Profile image for Cynghorydd Rhys Taylor

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Gabalfa

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

9 Ebrill 2024, 18.00 - 19.00, Neuadd Sgowtiaid Maitland Street
11 Mehefin 1800-900, Neuadd Sgowtiaid Maitland Street
12 Gorffennaf 11-1200, Canolfan Gymunedol Mynachdy
6 Medi 11-1200, Canolfan Gymunedol Mynachdy
8 Hydref 1800-1900, Neuadd Sgowtiaid Maitland Street
15 Tachwedd 11-1200, Canolfan Gymunedol Mynachdy
10 Rhagfyr 1800-1900, Neuadd Sgowtiaid Maitland Street

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Rhys.Taylor@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975407

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rhys Taylor fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau