Cynghorydd John Lancaster

Profile image for Cynghorydd John Lancaster

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Ceidwadwyr

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Lisvane and Thornhill

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Dyddiadau’r gymhorthfa ar gyfer y chwe mis nesaf yw:

16 Mawrth - Canolfan Gymunedol Hen Ysgol Llys-faen
13 Ebrill - Canolfan Gymunedol Thornhill
18 Mai - Canolfan Gymunedol Hen Ysgol Llys-faen
15 Mehefin - Canolfan Gymunedol Thornhill

Yr amseroedd yw 10am -12pm- Nid oes angen apwyntiad.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  John.Lancaster@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975500

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Lancaster fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau