Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanishen

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Llanishen - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Shaun Michael Jenkins Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2890 12% Wedi'i ethol
Cynghorydd Phil Bale Labour and Co-operative Party/Llafur a'r Blaid Gydweithredol 2805 11% Wedi'i ethol
John Gustaf Lancaster Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2804 11% Wedi'i ethol
Thomas Alexander Parkhill Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2528 10% Wedi'i ethol
Garry Hunt Labour and Co-operative Party/Llafur a'r Blaid Gydweithredol 2523 10% Heb ei ethol
Daniel Pablo Ruff Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 2383 10% Heb ei ethol
Jacqueline Margarete Jones Labour and Co-operative Party/Llafur a'r Blaid Gydweithredol 2282 9% Heb ei ethol
Masudah Ali Labour and Co-operative Party/Llafur a'r Blaid Gydweithredol 2254 9% Heb ei ethol
Lona Roberts Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 666 3% Heb ei ethol
Karl Anthony Mudd Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 593 2% Heb ei ethol
Sarah Elizabeth Bridges Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 575 2% Heb ei ethol
Anabella Rees Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 543 2% Heb ei ethol
Michael David Cope Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 528 2% Heb ei ethol
Robert Miles Godfrey Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 449 2% Heb ei ethol
Lawrence Gwynn UKIP Wales 323 1% Heb ei ethol
Crispin Anthony John UKIP Wales 240 1% Heb ei ethol
Vivian Evans UKIP Wales 220 1% Heb ei ethol
John Hill UKIP Wales 180 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 24786
Etholaeth 13175
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 6594
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 12
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Shaun Michael Jenkins 12% Wedi'i ethol
Cynghorydd Phil Bale 11% Wedi'i ethol
John Gustaf Lancaster 11% Wedi'i ethol
Thomas Alexander Parkhill 10% Wedi'i ethol
Garry Hunt 10% Heb ei ethol
Daniel Pablo Ruff 10% Heb ei ethol
Jacqueline Margarete Jones 9% Heb ei ethol
Masudah Ali 9% Heb ei ethol
Lona Roberts 3% Heb ei ethol
Karl Anthony Mudd 2% Heb ei ethol
Sarah Elizabeth Bridges 2% Heb ei ethol
Anabella Rees 2% Heb ei ethol
Michael David Cope 2% Heb ei ethol
Robert Miles Godfrey 2% Heb ei ethol
Lawrence Gwynn 1% Heb ei ethol
Crispin Anthony John 1% Heb ei ethol
Vivian Evans 1% Heb ei ethol
John Hill 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Rejected3
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd6
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol3
Cyfanswm a wrthodwyd12