Cynghorydd Siân-Elin Melbourne

Profile image for Cynghorydd Siân-Elin Melbourne

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Llanishen

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Aelodau
Room 286, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF104UW

Ffôn:  07976767928

E-bost:  Sian-Elin.Melbourne@cardiff.gov.uk

Ffôn:  02920 872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Siân-Elin Melbourne fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 21/11/2019 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau