Cynghorydd Siân-Elin Melbourne

Profile image for Cynghorydd Siân-Elin Melbourne

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Lisvane and Thornhill

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Dyddiadau’r gymhorthfa ar gyfer y chwe mis nesaf yw:

16 Mawrth - Canolfan Gymunedol Hen Ysgol Llys-faen
13 Ebrill - Canolfan Gymunedol Thornhill
18 Mai - Canolfan Gymunedol Hen Ysgol Llys-faen
15 Mehefin - Canolfan Gymunedol Thornhill

Yr amseroedd yw 10am -12pm- Nid oes angen apwyntiad.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Aelodau
Room 286, County Hall
Atlantic Wharf
Caerdydd
CF104UW

Ffôn:  07976767928

E-bost:  Sian-Elin.Melbourne@caerdydd.gov.uk

Ffôn:  029 20872020

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Siân-Elin Melbourne fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 21/11/2019 - 08/05/2022
  • 09/02/2022 - 09/02/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau