Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd John Lancaster

Ystadegau mynychu Cynghorydd John Lancaster
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   100%
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):0   0%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd John Lancaster
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
25/01/2024, 16:30 Cyngor ,25/01/2024, 16:30 Yn bresennol
07/03/2024, 16:30 Cyngor ,07/03/2024, 16:30 Yn bresennol
28/03/2024, 16:30 Cyngor ,28/03/2024, 16:30 Yn bresennol
23/05/2024, 16:30 Cyngor ,23/05/2024, 16:30 Yn bresennol
27/06/2024, 16:30 Cyngor ,27/06/2024, 16:30 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
24/01/2024, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
27/03/2024, 10:00 Is-bwyllgor Trwyddedu ,27/03/2024, 10:00 Yn bresennol
24/04/2024, 12:30 Is-bwyllgor Trwyddedu ,24/04/2024, 12:30 Yn bresennol
27/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,27/02/2024, 10:00 Yn bresennol
14/03/2024, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,14/03/2024, 16:30 Yn bresennol
18/04/2024, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,18/04/2024, 16:30 Yn bresennol
09/05/2024, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,09/05/2024, 16:30 Yn bresennol
13/06/2024, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,13/06/2024, 16:30 Yn bresennol
11/07/2024, 16:30 Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ,11/07/2024, 16:30 Disgwyliedig
13/03/2024, 11:00 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,13/03/2024, 11:00 Yn bresennol
05/02/2024, 16:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,05/02/2024, 16:30 Yn bresennol
15/04/2024, 16:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,15/04/2024, 16:00 Yn bresennol
13/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,13/03/2024, 10:00 Yn bresennol