Cynghorydd Dilwar Ali

Profile image for Cynghorydd Dilwar Ali

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Ystum Taf

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

1af a'r 3ydd Dydd Sadwrn y mis (heblaw mis Awst) 09:00-10:00
2il a 4ydd dydd Mawrth o bob mis (heblaw mis Awst) 17:00-6:00

Yn Hyb Ystum Taf a Gabalfa, Gabalfa Avenue

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Dilwar.Ali@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07734 880397

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dilwar Ali fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau