Cynghorydd Dilwar Ali

Profile image for Cynghorydd Dilwar Ali

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Ystum Taf

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Rydym yn cynnal cymorthfeydd cyngor rhithwir rheolaidd i gefnogi preswylwyr sy’n defnyddio Zoom neu Microsoft Teams neu wyneb yn wyneb 1af ddydd Sadwrn bob mis (heblaw mis Awst) 4 -5pm yn Hyb Ystum Taf, Rhodfa Gabalfa, CF14 2HU.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Dilwar.Ali@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07734 880397

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dilwar Ali fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/04/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau