Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Susan Goddard

Ystadegau mynychu Cynghorydd Susan Goddard
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:11
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 9   82%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   18%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Susan Goddard
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Cyngor ,30/01/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Cyngor ,27/02/2020 Yn bresennol
21/05/2020 Cyngor ,21/05/2020 Yn bresennol
25/06/2020 Cyngor ,25/06/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
04/02/2020 Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,04/02/2020 Yn bresennol
31/01/2020 Is-bwyllgor Trwyddedu ,31/01/2020 Yn bresennol
13/03/2020 Is-bwyllgor Trwyddedu ,13/03/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Pwyllgor Apeliadau’r Cyngor ,03/03/2020 Yn bresennol
04/02/2020 Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd ,04/02/2020 Yn bresennol
13/01/2020 Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,13/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad