Manylion Pwyllgor

Pwyllgor y Cyfansoddiad

Cylch gwaith

Adolygu Cyfansoddiad y Cyngor, ac argymell i’r Cyngor a/neu’r Cabinet unrhyw newidiadau, ac eithrio y bydd gan y Pwyllgor awdurdod (yn unol â chyngor y Swyddog Monitro) i wneud y newidiadau canlynol ar ran y Cyngor:

 

a)

Drafftio gwelliannau i wella eglurder a chael gwared ar unrhyw anghysondebau bach.

b)

Diweddaru i adlewyrchu newidiadau deddfwriaethol a materion cofnodi.

c)

Diwygiadau i’r Rheolau Ariannol, Contractau a Gweithdrefnau Tor (yn unol â chyngor y swyddog a.151)

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Mandy Farnham.

Ffôn: 02920 872618

E-bost: a.redmond@caerdydd.gov.uk