Cynghorydd Stephen Cunnah

Profile image for Cynghorydd Stephen Cunnah

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Treganna

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  StephenCunnah@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975604

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Stephen Cunnah fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau