Cynghorydd Andrea Gibson

Profile image for Cynghorydd Andrea Gibson

Plaid: Plaid Cymru, Green Party, Common Ground / Plaid Cymru, Plaid Werdd, Tir Cyffredin

Ward: Pentyrch and St Fagans

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Andrea.Gibson@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07970 168054

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Andrea Gibson fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 21/02/2019 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau