Councillor Andrea Gibson

Plaid: Plaid Cymru / Party of Wales

Ward: Trelái

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob dydd Mawrth
4.30-5.30
Neuadd y plwyf St Francis
Grand Avenue
Trelai

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Andrea.Gibson@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07970 168054

Lawrlwythwch manylion cyswllt Councillor Andrea Gibson fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Etholiadau