Cynghorydd Rodney Berman

Profile image for Cynghorydd Rodney Berman

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Democratiaid Rhyddfrydol

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Pen-y-Lan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Byddwn yn cynnal Cymorthfeydd ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis. Does dim angen apwyntiad, dim ond galw heibio ar y diwrnod. Cynhelir y Gymhorthfa yn Eglwys y Bedyddwyr ar Heol Albany. Defnyddiwch y fynedfa ar Heol Blenheim yn y Rhath, Caerdydd.

6 Gorffennaf
3 Awst
7 Medi
5 Hydref
2 Tachwedd
7 Rhagfyr
4 Ionawr
1 Chwefror
1 Mawrth
5 Ebrill

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Rodney.Berman@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975612

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Rodney Berman fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 06/05/1999 - 10/06/2004
  • 10/06/2004 - 01/05/2008
  • 01/05/2008 - 03/05/2012
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau